Det vi gör märks, men syns sällan...

Vi är i första hand entrepenörer inom ventilation, med uppdrag för många utav regionens mest krävande beställare. Vår höga leveranskvalitet, kompetens och flexibilitet har gjort att vi även fått hantera totalentrepenader samt fungera som samordnare vid genelarentrepenader.

Vi har som målsättning i våra projekt  att arbeta miljöinriktat och energisnålt för att ständigt förbättra och utveckla oss i vårt miljöarbete.

Vårt huvudsakliga mål är att tillgodose våra beställares behov, och önskemål, att upprätthålla deras fulla förtroende för oss, och det är i vårt dagliga arbete detta skapas.

 

Dom fixar det!

Jag värderar ordning och reda, i affärerna och i utförandet hos de leverantörer vi anlitar. Och LH lever verkligen upp till våra höga krav. Vi anlitar dem i allt från snabba jobb till ganska stora upphandlingar. Vi har också med framgång använt LH som samordnare och generalentreprenör. Jag kan alltid lita på att LH fixar sin del.