Tjänster

Vi är i första hand entreprenörer inom ventilation, med uppdrag för många av regionens mest krävande beställare.

Vår höga leveranskvalitet och vår insikt i uppdragsgivarnas problemställningar har gjort att vi även fått förtroendet att hantera totalentreprenader samt fungera som samordnare vid generalentreprenader.

Detta är något som passar oss eftersom vi, precis som de flesta av våra uppdragsgivare, vill att vägen mellan tanke och handling skall vara så kort som möjligt.